Tuesday, February 6, 2007

Sammenligning

En ting jeg vil bruke mye er at den ene boka handler om 1950 frem til i dag, og mye er forskjellig fra 1950 frem til i dag i landbruket. Derfor vil jeg bruke dette til å sammenligne det med nåtid.
Utenfrasynet er anderledes, omtimismen de hadde for fremtiden da har endret seg, og innenfrasynet har endret seg...

1 comment:

Leif said...

Hei det ser ut som om du skriver seint på natta! Jeg kan ikke si annet at du har interessante og viktige perspektiver - og at de som sådann ikke kan overprøves så lenge du leser teksten godt (og det tror jeg du gjør!) og begrunner perspektivene. Vær nyansert! Men det tror jeg heller ikke er noe problem....