Wednesday, January 3, 2007

Emne og problemstilling

Hei=)

Emnet for mitt særemne vil være kvinner i jordbruket. Jeg har lyst til å skrive om kvinnenes stilling og betydning i jordbruket før i tiden og i dag.

1 comment:

Leif said...

Jeg får inntrykk av at du kanskje har en oppgave som mer passer inn i historiefaget. Men du kan ta for deg ulike romaner og se hvordan landbruket/landsbygda og eventuelt kvinner i disse miljøene framstilles.