Wednesday, January 10, 2007

Problemstilling

Jeg tror ikke jeg vil bruke romanene til å se spesielt på kvinnenes stilling, men jeg vil ta det med i en helhet sammen med at jeg vil se på hvordan romene fremstiller bondekulturen.

1 comment:

Leif said...

Jeg tror du er inne på viktige ting, ikke minst det som går på synsvinkel. Hvilke perspektiv får vi her? Hvilke perspektiv dominerer? Er det bondens (et innenfraperspektiv når det gjelder synes på landsbygda osv) - eller er det utenfraperspektiv - byfolk eller folk fra landet som har flytta, bodd i byen.... Det kan være fornuftig som du antyder å utvide perspektivet til å gjelde mer enn synet på kvinnen, med det vil jo likevel fra et element i oppgaven.