Wednesday, January 10, 2007

Synsvinkel

Begge disse romanene er skrevet på en litt spesiell måte. For hvert kapittel skrifet boka synsvinkel. I kap. 1 ser vi alt fra Margidos syn, (broren til bonden som driver et begravelssesbyrå) i kap. 2 ser vi alt fra bonden Tor sitt synspunkt osv. Når vi følger datteren hans Torunn føler i alle fall jeg at det er hun som har riktig måte å se ting på, siden de andres synsvikel, i alle fall bondens, blir så fjern fra slik jeg tenker. Likevel forstår jeg alles måte å se ting på, hvorfor de gjør ting og hvordan de snakker til folk. Den virkningen det får er at jeg som leser ser hvilke misforståelser som oppstår og hvilke tragedier de kunne ungått bare ved å snakke åpent og ærlig med hverandre. Men alle er så stolte og er vandt med at folk er slik der de kommer fra, så de tenker ikke at de andre i familien har andre tankemåter. Hadde de prøvd litt hardere å sette seg inn i hverandres situsajon ville de nok forstått hverandre bedre, men når en familie som har vært splittet i så mange år samles igjen er det ikke rart at personene er forskjellige.

No comments: