Friday, January 19, 2007

Ting jeg har tenkt å diskutere i særemnet mitt.....

  • Synet på landsbygda utenfra (før og nå)
  • Synet på landsbygda innenfra (før og nå)
  • Kvinnenes stilling i landbruket (før og nå)
  • Sammenligning mellom landsbygda og bylivet (er forskjellene større mindre i dag?)
  • Noen forslag?

1 comment:

Leif said...

Vær forsiktig med å generalisere for mye - vær nyansert - for du har et relativt spinkelt grunnlag å bygge på.
Det andre er at du må føye til nesten for hver setning "slik det framstilles i moderne norsk skjønnlitteratur".
Gir forfatterne et bilde som samsvarer med ditt og mitt bilde? Eller er deres bilder veldig fordomsfulle? Med disse problematiseringene synes jeg du bør kunne få interessante diskusjoner....